Po prvi put u Crnoj Gori, u okviru promocije dobro­voljnog zdravstvenog osiguranja kompanije UNIQA, građanima je bilo omogućeno da učestvuju u Vital Tour-u.
Piše: mr ph. Maja Stanković, Odjeljenje za farmakovigilancu, CALIMS Farmakovigilanca, kao relativno mlada naučna disciplina i u svjetskim okvirima, na putu svog razvoja imala je dosta prepreka i nerazumijevanja. Nastala na osnovama jedne od najvećih katastrofa u istoriji čovječanstva izazvanoj ljekovima, dugo je tražila i dalje traži svoj put u tome kako na najbolji mogući način predvidjeti sve moguće rizike u vezi sa primjenom ljekova.
Kotor je sredinom maja bio mjesto održavanja spe­cijalističkog međunarodnog seminara koji je za temu imao dinamiku odnosa ljekar-pacijent i njihovih prava i dužnosti. Na trodnevnom seminaru održanom 11-13. maja, u organizaciji uticajnog Evropskog centra za mir i razvoj, predočenu temu iz raznih aspekata su osvijetlili brojni poznavaoci ove oblasti koji su u Kotor doputovali iz raznih djelova Evrope.
25. maja tekuće godine Institut za javno zdravlje Crne Gore, jedna od vodećih zdravstvenih ustanova tercijarnog nivoa, svečano je obilježila 90 godina od osnivanja. Stalna bakteriološka stanica, osnovana je u maju1922. godine, na Cetinju, sa svojih tada 11 zaposlenih, vremenom je postala temelj na kom je izgrađen moderni institut koji danas upošljava 199 zdravlju posvećenih ljudi.