Piše: prof, dr sci. med. Božidar M. Bojović Insulin-zavisna šećerna bolest, ili tip 1 dijabetesa, prven­stveno je bolest djece i mladih. Međutim, ovaj tip šećerne bolesti može da se javi u bilo kojem životnom dobu, pa je potrebno da se upoznamo sa osnovnim principima u njegovom liječenju, bez obzira na to o kojem uzrastu se radi
Piše: dr Mirko Pekovic, spec. neuropsihijatrije Vrijeme i život koje živimo podsticajni su i inspirativni sa više aspekata. Tako je bilo po svoj prilici odvajkada. Čovjek je u prlici da živi i iskusi samo jedan jedini put svoj život, doživljavajući ga čas pozitivno čas negativno. Dobro je S. Freud rekao: '' To je jedino što imamo''. I prirodno je da ga treba njegovati i čuvati. Nikada to nije bilo jednostavno, pa ni moguće - čovjek je biološko i spiritualno biće, biće prakse, biće koje se troši i haba, i naravno nestaje u svom primordijalnom obliku, pretvarajući se u prah zemni i kosmički.
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Spa medica" PRVA je privatna zdravstvena ustanova iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije u Crnoj Gori. SPA MEDICA posjeduje ekskluzivan prostor površine 350 m2, opremljen najsavremenijom opremom vodećih svjetskih proizvođača Enraf-Nonius, Unbescheiden Baden-Baden, Hot Spring, ASA i dr.

Oksidativni stres

Piše: mr ph. Ivana Gojkovic Oksidativni stres je stanje koje nastaje kada produkcija slobodnih radikala nadvlada sposobnost tijela da ih neutralizuje, odnosno eliminiše. Može da nastane usljed manjka antioksidanasa ili obilja slobodnih radikala. Antioksidanti su materije koje štite organizam od slobodnih radikala. Kada za sebe vežu kiseonik, oni na taj način onesposobljavaju slobodne radikale i jačaju odbrambene sposobnosti tijela.
Kako je praćenje bezbjedne primjene ljekova postala profesionalna, moralna i zakonska obaveza svih učesnika u zdravstvenom sistemu, Farmaceutska kompanija „Hoffmann-La Roche LTD.", Podgorica, organizovala je skup za zdravstvene radnike. Glavna tema bila je bezbjednost pacijenta, kao osnovni cilj svih učesnika u zdravstvenom sistemu.