Prva generacija ljekara koji neće imati dosad obavezni pripravnički staž diplomirala je i 200-tinjak ih je tokom ljeta dobilo licence za rad, no ministarstvo je u međuvremenu poslalo zbunjujuće obavještenje u suprotnosti s pravilnikom koji reguliše rad mladih...
          Domovima za starije i nemoćne nedostaje više od tri hiljade njegovatelja, medicinskih sestara, pomoćnih radnika, čistačica pa za rad u domovima traže i azilante, piše Večernji list.         Pavo Ćorluka, vlasnik zagrebačkog Doma za starije i nemoćne, prvi je u...
        Pripremajući se za brexit, britanski proizvođač veterinarskih ljekova Dechra Pharmaceuticals objavio je da je prenio vlasništvo nad svim dozvolama pribavljenima u Britaniji na novi ogranak u Holandiji te da je prebacio metode testiranja ljekova i na novu laboratoriju...