Dr Olivera Bošković, internista endokrinologKlinički centar Crne Gore Virus COVID-19 svima je preokrenuo život, a kako se ljudima koji žive sa dijabetesom govori da su „rizična grupa“ i da preduzimaju dodatne mjere predostrožnosti da bi se zaštitili, nije ni čudo...
Dr Ivan Božović, internista endokrinologOpšta bolnica Bijelo Polje Po definiciji - Gestacijski dijabetes melitus je bilo koji stepen poremećaja tolerancije glukoze koji je prvi put otkriven u trudnoći i koji može komplikovati tok trudnoće, porođaja ili biti uzrok fetalnih malformacija....
Dr Nataša Radović, internista endokrinologBolnica Meljine Postoji li povezanost između oboljenja štitaste žlijezde i dijabetesa?Bolesti štitaste žlijezde i šećerna bolest su dvije najčešće endokrinološke bolesti  koje utiču jedna na drugu. Oboljeli od šećerne bolesti češće  razvijaju  i oboljenje štitaste  žlijezde....
Dr Verica Milosavljević, internista endokrinologOpšta bolnica, Bar Moderna insulinska terapija dijabetes melitusa danas ima na raspolaganju više vrsta insulinskih preparata. Ali za uspješnu terapiju nije dovoljan samo dobar lijek, već pored toga veliku ulogu igra i edukovan pacijent. Zato je...
Dr Đorđije Krnjević, internista endokrinologKlinički centar Crne Gore Liječenje diabetesa tip 2  je kompleksno i zahtijeva upotrebu savremenih agenasa, promjenu životnih navika, u smislu adekvatne ishrane i upražnjavanja fizičke aktivnosti, kao i saradnju, disciplinu i motivisanost samog pacijenta.Koji lijek...