Nova izdanja      Propedevtika (grčki – propaideuo, prethodno poučavam) je skup metoda, sticanje osnovnog znanja iz neke oblasti (discipline), koje služi kao priprema i uvod u neku naučnu disciplinu. Ovaj termin se koristi šire i ima još značenja: vježbanje, predškola,...
CAZAS povodom Svjetskog dan borbe protiv sidePrvi decembar se u svijetu obilježava kao Svjetski dan borbe protiv side sa ciljem da ukaže na značaj  prevencije HIV/AIDS-a ali i na postignute rezultate i preuzete obaveze donosioca odluka.Tokom 2019. godine...
Od marta „ne gledaju na časovnik i radno vrijeme” Zaposleni u Domu zdravlja ‒ Kolašin, u vrijeme koronavirusa spremni su da odgovore svim izazovima  Dom zdravlja u Kolašinu protekle 2020. obilježio je 40 godina rada. 24. decembra, u uslovima protivpandemijskih mjera,...
Dr Kemal ŠahmanovićSpec. dječje i preventivne stomatologije Karijes ranog djetinjstva (KRD) je najčešći oblik karijesa koji zahvata mlječnu denticiju. Specifična je forma karijesa mliječnih zuba koja zahvata glatke površine mliječnih zuba i ima akutan tok. KRD je oboljenje koje...
Mr Vesna Samardžić, spec. primijenjene fizioterapije, Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Studijski program primijenjena fizioterapija, IgaloMr Bojan Kraljević, spec. primijenjene fizioterapije, JU Stručna medicinska škola, PodgoricaMr Krsto Kovačević, spec. primijenjene fizioterapije, Komora fizioterapeuta Crne Gore UvodTen­di­no­pa­ti­ja ti­bi­ja­li­sa po­ste­ri­o­ra na­sta­je pod uti­ca­jem me­ha­nič­kih,...