„Ispod duge" je nevladina NVO koje djeluje na području Crne Gore. Ona ima nekoliko dimenzija djelovanja. Prije svega, bavimo se običnim ljudima i njihovim prob­lemima, emancipacijom žena i zaštitom prava djece i mladih, preduzimamo inicijative za promjenu relevantne zakonske regula­tive, borimo se protiv narkomanije i delikvencije, promovišemo i podstičemo aktivizam mladih, promovišemo zdrave stilove života mladih i radimo na promovisanju ljubavi i humanosti kod građana.
Piše: mrph Djulija Hadžibeti Slobodni radikali su atomi, molekuli ili joni sa nesparenim elektronima u spoljašnjoj membrani. Slobodni radikali mogu da budu pozitivni, negativni, ili bez naelektrisanja. Nespareni elektroni daju radikalima hemijsku reaktivnost. Izvor slobodnih radikala su izlaganje suncu (u određenim satima), dim cigareta, alkohol, mentalni stres i razne radiacije.