Sunce i zdravlje

Piše: dr Snežana Barjaktarović-Labović, specijalista higijene, uži specijalista dijetoterapije Dom zdravlja, Bar Sunce je najjači priridni izvor ultravioletnog (UV) zračenja iako samo 5% njegove energije koja dospije do površine Zemlje pripada UV spektru. UV zračenje obuhvata dio nejoni-zujućeg zračenja sa talasnim dužinama (X) od 100 do 400 nm (nano metara). To je nevidljivi deo spektra koji se graniči sa me­kim X-zračenjem i sa vidljivom svetlošću. To što je UV zračenje nevidljivo čini ga posebno opasnim za zdravlje.
Predavanje, American Corner, Podgorica Postoje primarna i sekundarna prevencija malignih oboljenja. Primarna podrazumjeva način života, izbjegavanje stvari koje utiču na faktore rizika, zdraviju ishrana, što više rekre­acije i cjelokupno podizanje svijesti u vezi sa ovim problemom. Samopregled dojki već od 20. godine života se ubraja u ovaj oblik prevencije.
Piše: Prof. dr Vesna Kopitović Problem nedovoljnog rađanja djece i nivo rađanja djece koji je ispod potreba proste reprodukcije stanovništva ima dalekosežne posljedice na depopulaciju i promjene u starosnoj strukturi. Prosječna starost stanovništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini je 41,8 godina, a udio lica starih 65 i više godina je 16,39%, što govori o tome da se nalazimo u odmakloj fazi demografskog starenja.
Piše: Svetlana Tanya Friche, psihološkinja Metnoia Institut za psihologiju, London UK i privatna praksa Ljudi su skloni da vjeruju da ljubav dolazi niotkuda, da se javlja iznenada i da postoji samo jedna prava ljubav u životu. Žao mi je što ću vas razočarati, ali život i iskustva kroz koja prolazimo govore nam da stvari, kad je u pitanju romantična ljubav, stoje drugačije.
Piše: Nada Vemić, med. sestra Dom zdavlja Nikšić Liječenje i zdravstvena njega u kući je vid primarne zdravstvene zaštite u okviru koje se pružaju određene zdravstvene usluge u kući cjelokupnoj populaciji prema definisanim indikacijama. Veliku ulogu u mjeri i poboljšanju zdravstvene zaštite i zdravlja osoba u zreloj dobi, kao i osoba oboljelih od malignih bolesti, ima patronažna sestra. Sestra sa posebnom pažnjom pristupa njezi i terapiji, imajući u vidu prirodu bolesti, starost pacijenta i neadekvatne uslove.