Istorijat ustanove datira od 50-tih godina prošlog vijeka, kad je osnovano Odjeljenje za infektivne bolesti. Od 2000. godine odjeljenje dobija status Klinike za infektivne bolesti. Danas, nakon šezdeset godina uspješnog rada ove ustanove, u okviru Kliničkog Centra Crne Gore, možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima rada. Razvojni put klinike obilježili su značajni uspjesi u radu i istaknuti infektolozi, čija su imena prepoznata ne samo u našoj zemlji, već i šire, u Evropi i svijetu.
Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci osnovana je 2008. godine od strane Skupštine glavnog grada Podgorica, a prve klijente primila je u septembru te iste godine. Do sada je na tretmanu u ustanovi bilo oko 220 klijenata, zavisnika od narkotika, alkohola i kocke. Tretiranje bolesti zavisnosti spada u veoma zahtjevne zdravsteno-psiho-socijalne poduhvate iz više razloga.
Predavanje: prof. dr Vineta Vuksanović, Otkriće penicilina 1929. godine od strane Ser Alexander Fleminga i početak njegove primjene 1943. godine otvara antibiotsku eru u humanoj medicini. Ubrzo slijede otkrića i drugih antibiotika (1935. prvi sulfonamid Gerhard Domagk, 1943. streptomicin i 1948. neomicin, a 1945. godine penicilini sa proširenim spektrom djelovanja i cefalosporini) koji su posebno značajni jer se radi o periodu Drugog svijetskog rata, koji uzima mnogo ljudskih života i usljed komplikacija rana.

Život je lijep

Svojim šarmom i osmijehom TV voditeljka i urednica Dušica Vugdelić uljepšava nam popodneva i skreće misli sa svakodnevnih briga. Ljepota njenog veselog duha ogleda se na njenom licu. Ova dama besprijekornog stila i držanja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.