Krvna grupa O i ishrana

Piše: Dr Snezana Tomić, homeopat Kanadski ljekar naturopat dr Peter D' Adamo, izučavao je sa svojim ocem, takodje ljekarom, vezu izmedju krvne grupe i ishrane. Svoje istraživanje objavio je u knizi "Eat Right for Your Blood Type," što bi u prevodu značilo "Jedite isparavno prema svojoj krvnoj grupi."
Piše: Dr pharm Nemanja Turković, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore  Odjeljenje za farmakovigilancu Svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka je potrebno prijaviti CALIMS, pri čemu zdravstveni radnik ne mora biti potpuno siguran da je neželjeno dejsto izazvano lijekom. Prilikom prijavljivanja neželjenog dejstvatreba dostaviti što je moguće više podataka u cilju pouzdanije procjene uzročno-posljedične povezanosti primijenjenog lijeka i prijavljenog neželjenog dejstva.