,,Normalna” porodica – funkcionalna porodica

Piše: Milica Belada, diplomirani psiholog, master Ono što se smatra porodicom i porodičnim životom značajno se promijenilo tokom posljednjih deset godina. U mnogim zemljama Zapadne Evrope više od 40% brakova završi razvodom. U Crnoj Gori stopa razvoda iznosi 0,7 (na 1.000 sklopljenih zakonskih veza bilo je 133,5 razvoda).

U Budvi realizovan jubilarni 10. Kongres Mediteranskog udruženja za reproduktivnu medicinu

Jubilarni 10. kongres Mediteranskog udruženja za reproduktivnu medicinu održan je u okviru trodnevne manifest­acije, u budvanskom hotelu „Mediteran". Događaj je realizovan u saradnji Mediteranskog društva za reproduktivnu medicinu (MRSM) i Društva za humanu reprodukciju Crne Gore.

Kamion zdravlja iz Austrije boravio u Crnoj Gori

Po prvi put u Crnoj Gori, u okviru promocije dobro­voljnog zdravstvenog osiguranja kompanije UNIQA, građanima je bilo omogućeno da učestvuju u Vital Tour-u.

Proaktivan pristup – kamen temeljac uspješnog sistema farmakovigilance

Piše: mr ph. Maja Stanković, Odjeljenje za farmakovigilancu, CALIMS Farmakovigilanca, kao relativno mlada naučna disciplina i u svjetskim okvirima, na putu svog razvoja imala je dosta prepreka i nerazumijevanja. Nastala na osnovama jedne od najvećih katastrofa u istoriji čovječanstva izazvanoj ljekovima, dugo je tražila i dalje traži svoj put u tome kako na najbolji mogući način predvidjeti sve moguće rizike u vezi sa primjenom ljekova.

Prava pacijenata i ljekara i pitanja njihovog međusobnog odnosa

Kotor je sredinom maja bio mjesto održavanja spe­cijalističkog međunarodnog seminara koji je za temu imao dinamiku odnosa ljekar-pacijent i njihovih prava i dužnosti. Na trodnevnom seminaru održanom 11-13. maja, u organizaciji uticajnog Evropskog centra za mir i razvoj, predočenu temu iz raznih aspekata su osvijetlili brojni poznavaoci ove oblasti koji su u Kotor doputovali iz raznih djelova Evrope.

Svečani ulazak u desetu deceniju postojanja

25. maja tekuće godine Institut za javno zdravlje Crne Gore, jedna od vodećih zdravstvenih ustanova tercijarnog nivoa, svečano je obilježila 90 godina od osnivanja. Stalna bakteriološka stanica, osnovana je u maju1922. godine, na Cetinju, sa svojih tada 11 zaposlenih, vremenom je postala temelj na kom je izgrađen moderni institut koji danas upošljava 199 zdravlju posvećenih ljudi.