Mjesto neurološke ambulante u procjeni novonastalog moždanog udara

Piše: prof. dr Ranko Raičević, Klinika za neurologiju, VMA, Beograd Vaskularne bolesti mozga treći su vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta u većini razvi­jenih zemalja svijeta. U ovom kliničkom entitetu ishemijska bolest mozga predstavljena je sa blizu 80%, a preostalih oko 20% zauzimaju intracerebralna i subarahnoidalna hemoragija. Rjeđi oblici vaskularnih oboljenja mozga ne utiču značajno na ovakvu raspodjelu učestalosti ovih najvažnijih kliničkih oblika navedenog sindroma.

Doprinos borbi protiv dijabetesa

Frederik Grant Banting rođen je 14. novembra 1891. u Alistonu u Kanadi. Nakon završenog osnovnog i visokog obrazovanja u rodnom gradu, jedno vrijeme je pohađao studije bogoslovlja u Torontu, ali je kasnije odlučio da svoj profesion­alni poziv veže za oblast medicine. Studije je završio 1916. godine. Bio je peto dijete Vilijema Tomsona Bantinga i Margaret Grant.

Feng-Šui za studente

Primjenom feng-šui metoda možete poboljšati ener­giju svake prostorije, a to će se višestruko povoljno odraziti i na Vas. Kada je energija Vašeg doma u harmoniji, to će uticati na Vaše aktivnosti, potrebe, stanje organizma...Feng-šui možete koristiti i da bi ostvarili lakši i bolji uspjeh u obrazovanju. Nekoliko korekcija će biti dovoljno.

Manifestacija koja je premašila predvidene okvire

Predstavljanjem radova iz oblasti zdravstvene zaštite majke i djeteta, preventivnih programa, terapije hroničnih nezaraznih bolesti, učešće na 31. saboru ljekara u Bijelom Polju uzelo je oko 230 ljekara. Pored svečanog otvaranja skupa, prvi dan Sabora obilježilo je prezentovanje 51-ne naučne teme. Sadržaj izlaganja pet uvodnih preda­vanja dao je povoda za razmišljanje o raznovrsnosti tema i obuhvatnosti medicinskih područja čiji su brojni aspekti oslikani radom Sabora.

Uticaj stresa na zdravlje djece i odraslih

Piše: prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar Neizbježni stresovi u životu počinju samim aktom rođenja. Jedan od uzroka nastanka porođaja jeste stresni hormon fetalni kortizol. Naime, kada materica postane tijesna plodu, plod luči kortizol koji ide u placentu i dovodi do porođaja. Dolazak fetusa na novi svijet takođe je stres, jer iz tople i bezbjedne sredine koja vlada u materici fetus dolazi u spoljnju sredinu gdje je temperatura znatno niža, a takođe je izložen raznim akustičkim, mehaničkim i foto dražima.

Povišena tjelesna temperatura

Piše: dr Nataša Božović, pedijatar Najčešći razlog javljanja na pregled u pedi­jatrijsku ambulantu jeste povišena tjelesna tempera­tura kod djece. Povišena tjelesna temperatura nije bolest. Ona sama po sebi obično nije opasna, iako veliki broj roditelja misli da svaka povišena temperatura pred­stavlja ozbiljnu bolest. To je u stvari normalna i zdrava reakcija tijela na bolest.