Uticaj stresa na zdravlje djece i odraslih

Piše: prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar Neizbježni stresovi u životu počinju samim aktom rođenja. Jedan od uzroka nastanka porođaja jeste stresni hormon fetalni kortizol. Naime, kada materica postane tijesna plodu, plod luči kortizol koji ide u placentu i dovodi do porođaja. Dolazak fetusa na novi svijet takođe je stres, jer iz tople i bezbjedne sredine koja vlada u materici fetus dolazi u spoljnju sredinu gdje je temperatura znatno niža, a takođe je izložen raznim akustičkim, mehaničkim i foto dražima.

Povišena tjelesna temperatura

Piše: dr Nataša Božović, pedijatar Najčešći razlog javljanja na pregled u pedi­jatrijsku ambulantu jeste povišena tjelesna tempera­tura kod djece. Povišena tjelesna temperatura nije bolest. Ona sama po sebi obično nije opasna, iako veliki broj roditelja misli da svaka povišena temperatura pred­stavlja ozbiljnu bolest. To je u stvari normalna i zdrava reakcija tijela na bolest.

Intolerancija na hranu

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar

Dijabetesna neuropatija

dr Zilha Idrizović, spec. neurolog Dijabetične neuropatije (DN) su najčešća komp­likacija šećerne bolesti i ujedno najučestalija bolest peri­fernih nerava u razvijenim zemaljama. DN je heterogena bolest i obuhvata više oblika neuropatija sa oštećenjem proksimalnih ili distalnih senzornih i motornih vlakana kao i autonomnih nerava. Njeno ispoljavanje kod oboljelih od šećerne bolesti je povezano sa faktorima rizika, a to su : dužina trajanja šećerne bolesti(DM), neuspješna kontrola glikemije (2 puta povećan rizik), životna dob (sa starenjem se povećava rizik), hipertenzija, gojaznost, pol, pušenje...

Elektrokardiogram (EKG) – pokazatelj funkcionisanja srca

Pišu: dr Bozo Vuković i dr Srđan Perazić PZU„Cardio medica", Podgorica EKG je grafički zapis električnih potencijala srčanog mišića. Srce je jedinstveni mišić u tijelu koji posjeduje svojstvo automatskog formiranja impulsa i ritmičkih kontrakcija. Dejstvo elektrokardiograma bazira se na činjenici da srčani mišić (miokard), kao i svaki drugi mišić u radu, proizvodi električne struje (električni efekat). To je posljedica metabolizma, biološkog, hemijskog i iziološkog procesa u jednom organizmu ili u pojedinoj ćeliji, kojim hranljiva građa, materijal za ishranu, prelazi u živu materiju

Pretkomorska fibrilacija

Jedna od tema koja je zavrijedila pažnju velikog broja posjetilaca na Saboru ljekara održanom 24. i 25. septembra u Bijelom Polju bila je predstavljena izlaganjem doc. dr Ljiljane Gledović-Musić, kardiologa Kliničkog Centra Crne Gore. U cilju promovisanja najnovijih preporuka za liječenje ovog tipa aritmija dr Gledović-Musić ukazala je na posebne aspekte remodelovanja srca, te pored ostalog i definiciju i klasifikaciju pretkomorske (atrijalne) fibrilacije.