Zaštita uha u ljetnjem periodu

Piše: doc. dr Miroljub Todorović Polako počinju pripreme za ljetovanje i svakod­nevna pitanja pacijenata koje preparate ponijeti na put. Ukoliko Vaši pacijenti kreću na godišnji odmor, naročito sa malom djecom, treba ih adekvatno savjetovati šta spakovati u svoje putne apoteke. Sprej za uho je jedan od preparata bez kojeg ne bi trebalo da kreću, pogotovo ako ljetuju na moru.

12. Maj – Međunarodni dan medicinskih sestara

Dan rođenja Florens Najtingejl, Britanke koja se smatra začetnicom modernog sestrinstva, od 1965. godine obilježava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. U brojnim zemlj­ama svijeta svakog 12. maja organizuje se veliki broj događaja kojima se afirmiše značaj uloge ovih medicinskih radnika.

Prolivi kod djece

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar Pod prolivom se podrazumijeva stanje prevelikog broja stolica, stolica smanjene gustoće ili povećanog volumena. Te promjene su obično kombinovane.

Glutenom izazvane bolesti

Piše: dr Veselinka Lola Đurišić Na osnovu mnogih saopštenja koja u posljednje vrijeme postoje u medicinskoj literaturi, danas je jasno da tanko crijevo više nije jedini protagonista glutenske senzitivnosti. Grupa istraživača, na čelu sa italijanskim autorima, tokom februara 2011, u Londonu, preporučila je algoritam koji treba primijeniti u kliničkoj praksi za razlikovanje entiteta glutenom izazvanih bolesti.

Zašto se djeca svađaju

Piše: Dragana Marković, spec. predškolske pedagogije Djeca se veoma lako posvađaju. Jedna zajedljiva pri­mjedba starijeg brata, zavlačenje ruke mlađeg djeteta u sanduk sa igračkama starijeg i - svađa je tu. Razdražljivost, zadjevice među roditeljima i svađe među starijima, djeca često slušaju i nije nikakvo čudo što se u takvim okolnostima i ona svađaju.

Profesionalna orijentacija

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psihološkinja Mlade ljude danas karakteriše izrazita potreba za povezi­vanjem i afirmacijom, kritičnost prema društvenim institucijama i vrijednostima, kao način sopstvenog potvrđivanja, visok stepen otvorenosti i iskrenosti u društvenim komunikacijama, kao i želja za brzim uspjehom. To, svakako, određuje i njihov odnos prema procjeni profesionalnog statusa nekog posla.