Ispitivanje efekata komercijalnih preparata sa koncentracijom ureje 10% i emolijentnih masti na svrab i...

Autori: Monika Mališić, Tina Božović, Jelena Novović, studenti Farmaceutskog fakulteta u Podgorici Mentor: Marija Mališić-Korać, Dermatovenerološka ambulanta, JZU Dom zdravlja Plav Koža predstavlja permanentnu barijeru prema mno­gobrojnim uticajima iz spoljašnje sredine. Koža nije samo omotač tijela. Njene funkcije su brojne: zaštitna, tj. barijerna prema spoljašnjoj sredini, mehanička, imunološka (koža je najveći imuni organ), senzorna- čulno opažanje, sinteza vitamina D, endokrina, termoregulaciona, učestvuje u respiraciji i utiče na društvenu komunikaciju.

Gljivične infekcije noktiju

Gljivične infekcije noktiju (onihomikoze) najčešće su izazvane dermatofitima (lat. Tinea unguium). Pored toga, njihov uzročnik može da bude gljivica Candida albicans (Paronychia candidamycetica, lat.) ili gljivice iz roda plijesni.

Termalna voda u dermatologiji

Piše: dr med. Sandra Vujović Ne može se tačno reći kada se termalna voda počinje koristiti kao pomoćno sredstvo u terapiji mnogobrojnih hroničnih bolesti, bilo u reumatologiji, dermatologiji, pulmologiji, vaskularnoj medicini. Međutim, prvi podaci o hidroterapiji potiču još od prije 6.000 godina. Polovinom XVIII i početkom XIX vijeka počinjemo se sretati sa sintag­mom medicinskog korišćenja termalne vode.

Sunce i djeca

Piše:Maja Nikolić, dipl. kozm. estetičar Koža novorođenčadi, dojenčadi i djece do tri godine izuzetno je osjetljiva jer imaju vrlo tanak površinski sloj kože i nerazvijen odbrambeni sistem. Mehanizmi koji su važni za održavanje stalne tje­lesne temperature tijela još su nerazvijeni, lojne i znojne žlijezde nisu u punoj funkciiiji, tako da sve ovo kožu beba čini posebno osjetljivom na štetan uticaj sunca.

Na braniku profesije

Farmceutska komora, kao profesionalna organiza­cija, organizovana je radi unapređivanja uslova za obavljanje farmaceutske profesije, zaštite interesa, unapređenja profe­sionalne i zdravstvene etike i doprinosa unapređenju kva­liteta ukupne farmaceutske djelatnosti.

Zloupotreba supstancija

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psiholog S obzirom na izmijenjena spoljna obilježja i veću samokontrolu očiglednog ponašanja savremenih zavisnika, mora se priznati da prepoznavanje narkomana na ulici ili nekom drugom mjestu nije uvijek lako, a ponekad je skoro nemoguće. Ovo se posebno odnosi na zavisnika koji puši hašiš, marihuanu ili povremeno uzima halucinogene droge.