Usklađenost vizije, misije, politike i strategije – uslov za efikasno funkcionisanje zdravstvene oraganzacije

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac Da bi se postigao kvalitet dobro je početi od utvrđivanja vizije, politike i ciljeva organizacije. Pretvaranje ciljeva u određeni rezultat (dopustiti da se desi kvalitet) vrši se putem menadžerskih procesa - skupa aktivnosti koje dovode do željenih rezultata.

Istorijat zdravstvene zaštite Bijelog Polja

Prim. dr Rasim Agić U prošlosti su u Bijelom Polju i cijelom kraju vladale vrlo teške zdravstvene prilike. Narod su kosile razne bolesti, u prvom redu kuga i kolera. U jednom izvještaju, kuga je 1690. godine harala do te mjere da „živi nijesu uspijevali da pokopaju mrtve". Loši higijenski uslovi dovodili su do pojave tifusa, od kojeg se, takođe, mnogo stradalo.

Izgrađivanje kulturnog ponašanja kod djece

Priredila: Dragana Marković, spec, predškolske pedagogije Većina roditelja se vjerovatno stiđela što se njihovo dijete nije znalo ponašati na javnom mjestu kao, primjera radi, ne pozdravlja starije, ne zna se obra­titi molbom ili zahtjevom, uzima stvari bez pitanja, sjedi za stolom sa odraslima, upada u riječ starijima i slične neugodne situacije. Ogorčeni ovim ponašanjem i postupcima, roditelji kore dijete govoreći mu: "Mi smo ti govorili kako treba da se ponašaš u gostima, a ti radiš sve po svom".

Menopauza i suplementi

Piše: mr.ph  Aleksandar Jovanov Menopauza je prirodna pojava kod žena i predstavlja završetak reproduktivne sposobnosti, odnosno trajni prekid menstrualnog ciklusa koji se javlja poslije prestanka rada jajnika. Najčešće počinje u periodu između 42. i 45. godine života i za­vršava se između 60. i 65. godine.

Razvijati svijest o važnosti antibiotika i nihove racionalne upotrebe

OBILJEŽEN EVROPSKI DAN SVJESNOSTI O ANTIBIOTICIMA Povodom Evropskog dana svjesnosti o antibioticima 18. novembra, u prostorijama Instituta za javno zdravlje održan je edukativni seminar pod nazivom „Racionalna upotreba antibi­otika...

Analiza indikatora kvaliteta na nivou primarne zdravstvene zaštite

Piše: prim. dr sci med. Alma Bajramspahić, Dom zdravlja Bijelo Polje Kvalitetna zdravstvena zaštita podrazumijeva organiza­ciju zdravstvenih resursa na najdjelotvorniji način, kako bi se zado­voljile potrebe korisnika zdravstvenih usluga za prevencijom i liječenjem, pružanje zdravstvenih usluga na bezbjedan način, bez nepotrebnih gubitaka i na visokom nivou.