Poliklinika – Rezidencija Zdravlja Kerber

0
1599

         Poliklinika Rezidencija Zdravlja Kerber je privatna zdravstvena ustanova koja pruža širok spektar specijalističkih i subspecijalističkih medicinskih usluga sa ciljem rješavanja zdravstvenih problema svakog pojedinca. Posluje od 2012. godine, prateći moto “Uvijek tu za vas”, sa fokusom na individualni pristup svakom pacijentu.

        Rad u Poliklinici Rezidencija Zdravlja Kerber je organizovan u obliku subspecijalističkih centara i ambulanti za neinvazivnu i minimalno invazivnu dijagnostiku i liječenje različitih organa i organskih sistema ljudskog organizma. Visoko stručni ljekari različitih specijalizacija i subspecijalizacija iz Crne Gore i regiona, i tehnološki, najsavremenija medicinska oprema, standardi koji su postavljeni u našoj ustanovi, omogućavaju nam da brzo i pouzdano riješimo razne kliničke probleme.

        U Poliklinici mogu se uraditi pregledi iz navedenih oblasti:

 • Opšta medicina
 • Interna medicina

(gastroenterologija, kardiologija, endokrinologija, pulmologija, nefrologija)

 • Ginekologija
 • Urologija
 • Dermatologija
 • Ultrazvučna dijagnostika
 • Anesteziologija

        U okviru internističkih ambulanti Poliklinike Rezidencija Zdravlja Kerber, pacijentima je omogućen pregled interniste kao i dijagnostika neophodna za liječenje i sagledavanje cjelokupnog  zdravstvenog stanja. Osim kliničkog pregleda, uz najsavremeniju aparaturu nudimo:  

 • ultrazvučne preglede
 • elektrokardiografiju (EKG)
 • 24 satno snimanje EKG-a i krvnog pritiska (holter EKG-a i krvnog pritiska)
 • spirometriju
 • endoskopske procedure (gastroskopija kolonoskopija i rektoskopija) i
 • ciljane biopsije

koji spadaju u neškodljive, brze i veoma dragocjene dijagnostičke postupke u savremenoj medicini.

        Sve procedure u gastroenterologiji rade se najsavremenijom aparaturom uz mogućnost snimanja cijelog postupka i uz komfor analgosedacije.

        Uz spirometriju, bronhodilatatorni test i pleuralnu punkciju, pulmološkim pacijentima omogućavamo brzu dijagnostiku i praćenje.

        Rezidencija Zdravlja Kerber, kao prva privatna Poliklinika iz Crne Gore koja je postala član Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga – HISPA,  u mogućnosti je pružiti neinvazivnu kardio-vaskularnu obradu i liječenje bolesti srca i krvnih sudova u vanbolničkim uslovima kroz aktivnu saradnju kardiologa udruženja. Cilj je da se kroz koordinisan i integrisan rad centara HISPA-e pravovremeno i efikasno uz savremenu dijagnostiku (holter – 24 satno snimanje EKG-a i krvnog pritiska) dijagnostikuje, liječi i prati pacijent sa povišenim kardiovaskularnim rizikom.

        Ambulanta ginekologije obezbjeđuje kontinuiranu brigu za žene uz primjenu preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih procedura, a to su: ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, kolposkopija, papa test i radiotalasne intervencije.

        Poliklinika Rezidencija Zdravlja Kerber od osnivanja poklanja posebnu pažnju prevenciji raka grlića materice i prva je privatna zdravstvena ustanova u Crnoj Gori koje je uvela tretman radiotalasnog uklanjanja promjena na grliću materice (loop excizija).

        Radiotalasi osim u ginekologiji idealni su i u urologiji i dermatologiji za uklanjanjanje i tretiranje promjena na koži ( mladeža, bradavica, fibroma, polnih bradavica, itd).

        Osim navedenih usluga, u okviru ambulante opšte medicine u Poliklinici Rezidencija Zdravlja Kerber, možete uraditi kompletan pregled zdravstvenog stanja cijelog organizma biorezonantnim aparatom na principu kvantne medicine.

        Zdravstvenom zaštitom usmjerenom na pacijenta pružamo ono što svaki korisnik želi: poštovanje, razumijevanje, pravičnost, dobru komunikaciju sa ljekarom, privatnost, stručnu pomoć, ugodnost, zadovoljstvo i dobre rezultate liječenja. Od svog nastanka Poliklinika teži da, uz najrespektabilnije stručnjake i najsavremeniju opremu, svojim pacijentima pruži najviši nivo zdravstvene usluge.

Naš stručni tim i ljubazno osoblje su UVIJEK TU ZA VAS , jer vaše zdravlje je nama najvažnije !