SAJAM MEDICINE 2016

U organizaciji časopisa MedicalCG i d.o.o. Medical, u Podgorici je, u hotelu Hilton održan V Sajam medicine od 27. do 29. oktobra. Pokrovitelj sajma je Ministarstvo zdravlja Crne Gore. Naučnim odborom sajma predsjedavala je dr sci med. Majda Šahman-Zaimović. Sajam je prezentovao više od 60 stručnih predavanja za stručnu javnost, a na oko 60 prezentacionih štandova stručnoj javnosti i građanima predstavljene su zdravstvene ustanove iz javnog i privatnog sektora, farmaceutske kompanije i NVO organizacije medicinske orjentacije.
Generalna direktorica Direktorata za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, dr Mira Jovanovski-Dašić, otvarajući sajam ukazala je na njegov sadržaj i ulogu.
– Nemjerljiva je uloga medicinskog časopisa Medical, koji se bavi medicinom, zdravstvenim temama i u kontinuitetu prati rad Ministarstva zdravlja i svih institucija u okviru zdravstvenog sistema i što je njegov sadržaj dostupan kako zdravstvenoj tako i širokoj javnosti.
Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, uspješno se organizuje peti po redu Sajam medicine, sa ciljem da okupi zdravstvene profesionalce i druga lica uključena u sistem zdravstva, predstavnike brojnih zdravstvenih ustanova i farmaceutskih kompanija iz zemlje i regiona, kao i veliki broj posjetilaca, kako bi se upoznali sa dostignućima medicinske nauke i prakse, novim tehnologijama na nivou naših i institucija regiona, kao i da se razmjene iskustva, koja su od neprocjenjivog značaja za unapređenje zdravstvene zaštite na svim nivoima. Ono što želim na ovom mjestu da istaknem je da bez usvajanja novih metoda i pristupa nema napretka ni u jednoj oblasti, pa ni u medicini koja se ne može razvijati bez razmjene mišljenja onih koji neposredno pružaju usluge. Prioriteti Ministarstva zdravlja u budućem periodu su razvoj i implementacija preventivnih programa, sprovođenje skrining programa, kontrola hroničnih nezaraznih bolesti, jačanje centara za podršku u domovima zdravlja u cilju smanjenja riziko-faktora i podizanje nivoa svijesti gradjana o potrebi zdravog življenja i očuvanja zdravlja.
Predsjednica Naučnog odbora sajma dr Šahman-Zaimović, naglasila je da će biti prikazane i najnovije metode liječenja, kroz predavanja i prezentacije kliničkih problema koje srijećemo u praksi.
– Sajam predstavlja jedinstvenu priliku kako bi se upoznala dostignuća iz raznih oblasti zdravstva, nove tehnologije, te razmijenila iskustva koja su od neprocjenjivog značaja za unaprijeđenje zdravstvene zaštite na svim nivoima. Na ovaj način stručno tijelo i organizacija sajma želi da se napravi komunikacija među zdravstvenim radnicima, razmjenom iskustava, a takođe da poboljšamo sistem javnog zdravstva, kazala je dr Šahman-Zaimović”.

Galeriju možete pogledati OVDJE

Program Sajma možete preuzeti OVDJE