U podgoričkom hotelu Hilton realizovan Osmi sajam medicine

0
290

Dr Miro Knežević zvanično  otvorio Osmi sajam medicine

 

Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim danas u ime Ministarstva zdravlja i svoje lično, da poželim dobrodošlicu na Osmi sajam medicine koji organizuje Časopis Medikal. Časopis Medikal od svog  nastanka u kontinuitetu i sa visokom profesionalnošću prati aktivnosti, projekte i razvoj crnogorskog zdravstvenog sistema i sa posebnom pažnjom afirmiše medicinske profesionalce i oblasti kojima se bave. Takođe, izvor je najaktuelnijih dešavanja u svijetu medicine, ali i tekstova u kojima se čitaoci informišu o oblastima, bolestima koje najviše opterećuju opštu populaciju, ali i najsavremenijim dostignućima farmacije. Medikal je dugogodišnji partner Ministarstva zdravlja, ali i dugogodišnji partner svih čitalaca koje interesuju aktuelne informacije iz svijeta medicine.

Uvažene kolege, sprovodioci politike Vlade Crne Gore, Ministarstvo zdravlja je posebno posvećeno kvalitetnoj i dostupnoj zdravstvenoj zaštiti u čijem središtu je zadovoljan pacijent. U saradnji sa institucijama zdravstvenog sistema uspješno sprovodimo definisane reformske procese, ali s posebnom brigom radimo na poboljšanju uslova za rad svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu kroz prostepeno tehnološko osavremenjavanje i osavremenjavanje svih segmenata rada. Svi ti procesi vođeni su onim što je definisano kao imperativ rada, a to je jačanje povjerenja u zdravstveni sistem. Pacijent u centru sistema i briga o njegovom zdravlju zadatak su na kojem istrajavamo, dok je briga o edukaciji kadra u vrhu prioriteta zdravstvenog resora.

Namjera države da ulaže u budućnost zdravstvenog sistema iskazana je i kroz obezbjeđenje 1.4 miliona € za kontinuiranu medicinsku edukaciju prethodne dvije godine, ali i 500.000 za tekuću gosdinu. Kroz ovaj program edukacije prošlo je blizu 3.800 zdravstvenih radnika i saradnika. Stalni napredak medicine i usavršavnje ljekara prati kontinurano ulaganje u medicinsku opremu i objekte. U tom smislu, od 11,800.000 €, koliko je država opredijela za nabavku opreme u prethodnom periodu, realizovano je blizu 93 %. Za ovu godinu, za podršku tehnološkom razvoju zdravstvenih ustanova opredijeljeno je dodatnih 5 miliona € za nabavku opreme. Istovremeno, postoji niz ostvarenih modernizacija zdravstvenih objekata u čiju su izgradnju i adaptaciju uložena značajna sredstva.

Crnogorski zdravstveni sistem ne izostaje kada je u pitanju savremena terapija. Našim osiguranicima kroz usvajanje i implementaciju nove liste ljekova omogućeno je da se liječe ljekovima novije generacije i uticali smo na smanjenje budžeta izdvajanjem iz džepa naših građana.

U zdravstvu su izazovi konstantni, a reformski procesi neophodnost. Pozitivne ocjene daju nam vjetar u leđa da istrajemo u daljim reformama i uzvratimo na ukazano povjerenje. Obavezuju nas da posmatramo i adekvatno odgovorimo na sve impute koje dobijamo od stručne javnosti, ali i naših osiguranika.

Dragi prijatelji, u ostvarivanju zajedničkog  cilja značajno doprinose ovakvi stručni susreti. Ovo je prilika da se zahvalimo organizatoru i osnivaču Časopisu Medikal što iz godine u godinu okuplja profesionalce iz oblasti medicine i farmacije i nudi građanima mogućnost  da se na jednom mjestu upoznaju sa novinama iz ove sfere.

Želim vam uspješan rad i prioglašavam Sajam otvorenim.