U podgoričkom hotelu Hilton realizovan Osmi sajam medicine

0
274

Školsko okruženje i zdravlje djece bilo je tema šeste sesije Sajma. O uticaju škole i roditelja na zdrave izbore djece govorila je dr Enisa Kujundžić, Institut za javno zdravlje Crne Gore, o savjetovališima za mlade i novim pravcima razvoja govorila je prim. dr Edita Bašović, Dom zdravlja – Podgorica, o trans mastima u ishrani djece − dr Zorica Đorđević, Institut za javno zdravlje Crne Gore, a o školskoj užini Gordana Zeković, predstavnica SSŠ „Sergije Stanić”.     

Završni sajamski dan započet je predavanjem Biljane Popović, sa Instituta za javno zdravlje Crne Gore koje je za temu imalo zdravstveno-vaspitni rad Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Crne Gore. U nastavku je govoreno o  značaju upotrebe informatora za prevenciju i identifikovanje nasilja u porodici u zdravstvenom sistemu Crne Gore − dr Vilnerina Ramčilović, Institut za javno zdravlje Crne Gore, potrebama za edukacijom žena o zaštiti reproduktivnog zdravlja − dr Bojana Mirović, Dom zdravlja – Tivat, kao i legionarskoj bolesti i odgovoru sistema javnog zdravlja na tu pojavu − dr sci. med. dr Sanja Medenica, Institut za javno zdravlje Crne Gore.

U okviru Osmog sajma medicine bilo je riječi i u vezi sa estetskom medicinom. Principe antiejdžing stila života predstavila je dr Marina Delić, Institut „Dr Simo Milošević” – Igalo, o antiejdžing njezi kože govorila je mr ph. Maja Mijanović, DOO „Meditas” Podgorica, o botoksu − dr Svetlana Radović Vučeković, PZU „Med Tim”, Podgorica; dr Milomir Gačević, PZU „Adonis”, Beograd. U vezi sa podmlađivanjem ruku predavanje je imala doc. dr Branka Marković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, o tome gdje počinje hirurška a završava nehirurška estetska medicina govorili su dr Zoran Terzić, Klinički centar Crne Gore i dr Marinko Paunović, Klinički centar Crne Gore, a o njezi kože nakon invazivnih tretmana − mr ph. Maja Mijanović, „Meditas”.

Sesijom posvećenom fizioterapiji  završen je programski sadržaj Osmog sajma. Ovom prilikom aktivnosti Komore fizioterapeuta Crne Gore predstavila je  Milica Pavićević, Stručna služba Komore fizioterapeuta Crne Gore, o fizičkoj aktivnosti u prevenciji osteoporoze govorila je mr Vesna Samardžić, specijalista primijenjene fizioterapije, o uticaju vitamina D na strukturu i funkciju skeletnih mišića − prof. dr Dijana Avdić, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu, BiH. Specifičnosti šrot metode u tretmanu skolioza predstavio je dr Bojan Kraljević, specijalista primijenjene fizioterapije. Ergonomske probleme kod fizioterapeuta prikazao je mr Krsto Kovačević, specijalista primijenjene fizioterapije, o medicinskoj akupunkturi u fizioterapiji govorio je Savo Vujović, bečelor primijenjene fizioterapije, o standardim i protokolima u oblasti limfedema − Simo Bulajić, fizioterapeutski tehničar, a o rehabilitaciji djece sa cerebralnom paralizom po Bobat konceptu predavanje je imala Milena Mraković, specijalista primijenjene fizioterapije.

Interesovanje od strane predstavnika medicinskih vlasti i zdravstvenog sistema, kao i značajna posjećenost Sajma od strane laičke javnosti i ove godine su bili pokazatelji značajne potrebe crnogorskog zdravstva za ovakvim događajima. U tom smislu, Osmi sajam medicine je, po ocjeni učesnika i posjetioca sajma, realizovan sa velikim uspjehom.

Stručnoj i opštoj javnosti putem štandovskih prezentacija predstavilo se skoro pedeset učesnika iz oblasti zdravstva, medicine i farmacije, među kojima je bilo i nekoliko inostranih kompanija.

                                                                                                 Anita Đurović