UDVOSTRUČIO SE BROJ DJEČAKA PUŠAČA

0
390

Obilježen Nacionalni dan kontrole duvanskih proizvoda. U Crnoj Gori se smanjio broj pušača, ali to nije slučaj i kod mlade populacije, koja sve ranije dolazi u dodir sa cigaretama

       – Zakon o ograničavanju duvanskih proizvoda nije dao očekivane rezultate, a najnovije istraživanje pokazuje da se broj pušača u Crnoj Gori nije povećao, ali je sve više pušača među djecom od 12 do 15 godina, prvenstveno zbog povećanja broja dječaka koji u tom dobu počinju da puše – istaknuto je na konferenciji za štampu povodom 11. novembra, Nacionalnog dana kontrole duvana, na kojoj su se novinarima obratili pomoćnik ministra zdravlj prim. dr Mensud Grbović i prof. dr Agima Ljaljević, Nacionalni koordinator za kontrolu duvana i direktor Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje. Broj dječaka koji puše, kako je rečeno na konferenciji, skoro je udvostručen u odnosu na ranije pokazatelje.

Podsjetivši na podatke da u Crnoj Gori aktivno puši jedna trećina stanovništva, te da je starosna granica onih koji počinju sve niža, dr Grbović je istakao da je ministarstvo zdravlja 2011. godine donijelo unaprijeđeni normativni okvir “koji je stvorio uslove za potpuniju zaštitu od duvanskog dima u zatvorenom prostoru”. – Zakonom se žele zaštititi nepušači u Crnoj Gori, kojih je 68 odsto, te uticati na promjenu ponašanja i prestanak pušenja kod pušača, sa posebnim akcentom na zaštitu maloljetnika, kao osjetljive grupe stanovništva, kao i zaposlenih u ugostiteljskim objektima. Novina u inoviranom tekstu je obaveze stavljanja na paklicama kombinovanih upozorenja o štetnosti duvana, koja imaju za cilj da smanje privlačnost duvanskih proizvoda i izazovu strah od njihove konzumacije. Ukazano je i na potrebu donošenja mjera za sprečavanje potrošnje duvana, za smanjenje snabdijevanja duvanom, te potrebu monitoringa i evaluacije o korišćenju – kazao je dr Grbović, ističući da se mora multisektorski djelovati i donijeti odluka o tome da li “želimo smanjiti upotrebu duvana među stanovništvom i da li želimo radno zdravu populaciju”.

Dr Grbović je istakao da javni i radni prostori moraju biti bez duvanskog dima,  da je neophodno zabraniti sve oblike reklamiranja duvanskih proizvoda, uključujući promocije i sponzorstva, te povećati poreske stope a time i cijene cigareta.

        – Potreban je ažurniji i neselektivan pristup inspekcije, a ništa manje značajan nije i rad na edukaciji ljudi i informisanosti o štetnosti duvana. Treba omogućiti stručnu i psihološku pomoć onima koji žele da prestanu sa pušenjem, pa zato zakon o ograničenju duvana treba primijeniti u cjelosti, kao što su to uradile većina zemalja Evropske unije, a najbolji primjer za to je Turska. U cilju potpune harmonizacije sa propisima EU, programom rada Vlade za 2014. godinu, predviđeno je da Ministarstvo zdravlja u zadnjem kvartalu tekuće godine dostavi Prijedlog zakona o izmjenama zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda. U tom prijedlogu će se prilagoditi tekstualna zdravstvena upozorenja na paklicama cigareta sa propisima EU – kazao je dr Grbović.

Djeca do cigareta lako dolaze

Prof. dr Agima Ljaljević, kazala je da je istraživanje obuhvatilo preko 2000 djece osnovnoškolskog (8. i 9.) i srednjoškolskog (prvi razred) uzrasta, te da je ono rađeno pred kraj 2013. godine.

– U ranijim istraživanjima bilježen je trend pada pušača među pomenutom populacijom, ali sada je taj trend u porastu i to prevenstveno što se gotovo udvostručio broj dječaka. Što se tiče djevojčica, taj procenat je ranije bio 4,4 odsto a sad je zabilježen pad na 2,8 procenta. Treba istaći da je 7 od 10 onih koji puše navelo da bi rado prestalo da puši, ali je samo 30 odsto njih pokušalo da ostavi cigarete. To se dešava uprkos činjenici da u svim domovima zdravlja postoje Savjetovališta za mlade, u kojima se sprovodi program odvikavanja od duvana – kazala je  dr Ljaljević, ističući da su djeca navela kako su im cigarete lako dostupne i da su bez problema mogli da ih kupuju.

– Čak 95 odsto njih je kazalo da ih niko nije pitao pri kupovini cigareta koje su starosti. Djeca su suočena češće nego ranije i sa pro pušačkim reklamama, iako naš Zakon zabranjuje čak i skriveno reklamiranje. Pozitivna stvar koju su djeca navela je da su manje izložena pasivnom udisanju duvanskog dima, jer su stariji, prvenstveno njihovi roditelji, počeli da razmišljaju o tome da njihovo pušenje može negativno djelovati na zdravlje djece. Iako su djeca upoznata o štetnim efektima duvana, čak u 75 odsto slučajeva, još uvijek postoji veliko polje djelovanja, prvenstveno u školama i drugim javnim mjestima, kao i u porodici. Svuda treba djecu edukovati o negativnom uticaju pušenja na zdravlje, o tome koliko pušenje može da uspori njihov normalan rast i razvoj, i da uzrokuje veliki broj bolesti. Svi možemo još jako puno da djelujemo, ne samo ministarstvo, nego i svi ostali. Jedino na taj način ćemo smanjiti broj pušača među mladima,  jer su oni, prije ostalih, ciljna grupa duvanske industrije – kazala je dr Ljaljević.

 

Svaka popušena cigareta skraćuje život 7 minuta

 

– Pušenje i izlaganje duvanskom dimu predstavlja globalni problem koji izaziva ozbiljne posljedice za javno zdravlje i dovodi do značajnih zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema. Pušenje uzrokuje oboljenja, ali i utiče na kvalitet života. Svaka popušena cigareta skraćuje život za 7 minuta, a svakih pet sekundi umre jedan stanovnik zemlje od posljedica pušenja. Godišnje u svijetu umre 6 miliona, a u Evropi 1,6 miliona osoba – kazao je dr Grbović, ističući da su čak 600.000 smrti žena i djece godišnje posljedica “pasivnog pušenja”.

Podaci obrađivani u Atlanti

Prof. dr Ljaljević je objasnila da je istraživanje u Crnoj Gori dio globalnog projekta, koji se radi u svim zemljama članicama Svjetske zdravstvene organizacije.

– Istraživanje se radi po jedinstvenoj metodologiji za sve zemlje članice, a jedinstvena je i obrada podataka koja se obavlja u Americi, u gradu Atlanti. Obrada podata trajala je dugo, oko sedam mjeseci. U Crnoj Gori istraživanje se radi po četvrti put, a u odnosu na prošla, najnovije istraživanje je pokazalo da je smanjen broj pušača kod opšte populacije, kao i da sada u Crnoj Gori imamo oko 31 odsto pušača, za razliku od 2000. godine – 41,9 i 2008. godine – 32,8 odsto.