Uloga i dužnost farmaceuta kod liječenja onkoloških i hematoloških pacijenata

0
463
Održan skup farmaceuta, Uloga i dužnost farmaceuta kod liječenja onkoloških i hematoloskih pacijenata, u cilju ostvarivanja i realizacije naprednog servisa sa posebno edukovanim farmaceutima koji bi pružali farmaceutsku zdravstvenu zaštitu onkološkim i hematoloskim pacijentima.