VOLJA POKRETAČ USPJEHA

Fizička aktivnost u trajanju od pola sata svakog dana mora da se sprovodi. To može da bude šetnja ili neko rekreativno bavljenje sportom koje će osloboditi negativnu energiju i stres nagomilan tokom dana. Sportski duh koji krasi Marinu vidljiv je u njenoj poruci čitaocima „Medical“-a. Ako postavite sebi neki cilj, težite ka njegovom ostvarenju bez obzira na komentare drugih ljudi. Bilo da vas hvale ili kude, idite dalje i ne odustajte.

Sandra Kavarić