Adresa: Momišići S1-3 81000 Podgorica

 

Tel. Redakcija: 067 803 697

Marketing: 067 395 032

Kancelarija: 020/238-841 tel/fax

 

E-mail: redakcija@medicalcg.me

E-mail: marketing@medicalcg.me

 
 

WEBMASTER

E-mail: administrator@medicalcg.me