Sajam medicine 2012

 

Galeriju možete pregledati OVDJE

OPŠIRNO O SAJMU MEDICINE

 

Odbori Sajma

Počasni odbor: Organizacioni odbor: Naučni odbor:
Doc. dr Miodrag Radunović

Dr Miomir Mugoša

Branka Tanasijević

Prof. dr Bogdan Ašanin

Prof. dr Refik Zejnilović

Kenan Hrapović

Mina Brajović

Prim. dr Đoko Jočić

Dr Slobo Tomić

Mr ph Mira Žugić

Dr Milorad Drljević

Doc. dr Boban Mugoša

Dr Milan Mijović

Dr Budimir Stanišić

Dr Gordana Rašović

Dr Saša Stefanović

Nada Rondović

Dr Nebojša Kavarić, pred.

Dr sc. Elvir Zvrko, sekretar

Zoran Kostić

Prim. dr Mensud Grbović

Prof. dr Ljilja Musić

Dr Majda Šahman Zaimović

Prof. dr Agima Ljajević

Prof. dr Slavica Vujisić

Doc. dr Zoran Srzentić

Dr Budimir Dabetić

Dr Ilija Ašanin

Dr Milić Jauković

Doc. dr Budimir Šegrt

Dr Ivan Gazivoda

Mr ph Aleksandra Surjan Nikolić

Dr Gordana Reljić

Dr Rasim Agić

Dr Aleksandar Stjepčević

Zorica Kovaćevič

Mr ph Danijela Golubović

Dr Marina Delić

Slavka Bracanović

Nenad Vušurović

Vesna Raosavljević

Prof. dr Slavica Vujisić, pred.

Prim. dr Đoko Jočić

Dr ph Zorica Potpara

 

 

 

 

 

 

Program Sajma možete preuzeti OVDJE