Crna Gora

Najviše prigovora na dužinu čekanja zdravstvenih usluga, postupak radnika, nijedan na korupciju u zdravstvu

/Objavio