Crna Gora

Stvoriti uslove koji će djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju prihvatiti bez vrijednosnih ograničenja

/Objavio