svijet april 2024

09. april – Svake godine od sepse umre 11 miliona ljudi – Švedska

/Objavio