11. septembar – KONSULTACIJE 0 BUDUĆEMFINANSIRANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SLOVENIJI

0
376

Ljubljana – Ministarstvo zdravlja Slovenije, u saradnji sa Predstavništvom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Ljubljani, organizovalo je skup na temu „Finansiranje sistema zdravstvene zaštite u Sloveniji – Mogućnosti i izazovi za bu­dućnost”. Na sastanku su iznijeta mišljenja eksperata iz Evropskog opservatorija za praćenje zdravstvenog sistema, kao i poruke slovenačkih stručnjaka iz oblasti zdravstvene zaštite i predstavnika Ministarstva zdravlja koji pripremaju smjernice novog Zakona 0 zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Učešće su uzeli i predstavnici osiguravajućih društava i predstavnika nevladinih organizacija koje se bave zdravstvom i koje učestvuju u javnim raspravama o reformi zakonodavstva u oblasti zdravstva. Na sastanku se, između ostalog, raspravljalo o važnim pitanjima i prijedlozima koji se odnose na trenutne izvore i potencijalne nove izvore fmansiranja sistema zdravstvene zaštite, izmjenama postojećih doplata dobrovoljnih dopunskih osiguranja, mo­gućnostima uvođenja franšize, te fnansiranju tercijarne zaštite i dugoročne njege. Na konsultacijama je poručeno da je cilj da Zakon dospije na javnu raspravu do kraja tekuće godine, navodi se u Saopštenju Ministarstva zdravlja Slovenije.