13. februar – SASTANAK SA PRIVREDNOM KOMOROM

0
351

Sastanak tima ministra zdravlja prof. dr Miodraga Radunovića i direktora Fonda za zdravstveno osiguranje dr Kenana Hrapovića sa predstavnicima Privredne komore Crne Gore na čelu sa direktorom Velimirom Mijuškovićem imao je za temu razmatranje mogućnosti unapređenja saradnje Ministar­stva zdravlja i Privredne komore, posebno unapređenja norma-tivnog okvira u dijelu koji se odnosi na promet ljekova i drugog medicinskog materijala, organizovanje okruglih stolova i seminara u cilju upoznavanja sa regulativom i njenom primjenom u oblasti zdravstvene i farmaceutske industrije, te sprovođenje analize postupaka i uticaja na poslovanje korišćenja odsustva sa rada po osnovu bolovanja. 13. februara, još jednom je akcentovan značaj formiranja regionalnih zdravstvenih centara, analizurani su efekti izmjene odredaba Fonda zdravstva o naknadi zarada za vrijeme privremene spriječenosti za rad, te istaknuta i važnost učešća pred­stavnika Privredne komore u Upravnom odboru Fonda za zdravst-, veno osiguranje. Komora ove godine proslavlja 85 godina od postojanja, sa više od 600 čanova i uz saradnju sa više od 60 svjetskih komora.