16. novembar – MINISTAR ZDRAVLJA PROF. DR MIODRAG RADUNOVIĆ SA SVOJIM TIMOM U VANREDNOJ POSJETI BIJELOM POLJU

0
336

Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović sa svojim timom  koji čine dr Mensud Grbović, direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu i dr Boban Mugoša, direktor Instututa za javno zdravlje,  otputovali su u Bijelo Polje, zbog vanredne radne posjete Opštoj bolnici Bijelo Polje sa ciljem ličnog i direktnog uvida u postojeće stanje.

Nakon održanog sastanka sa direktorom Opšte bolnice u Bijelom Polju dr Tomislavom Jeremićem i njegovim saradnicima kao i sa članovima Komisije za intrabolničke infekcije u Opštoj bolnici obišli su oba odjeljenja, utvrdili niz propusta na i uočili loše interpersonalne odnose među ljekarima na Neonatologiji.

Ministar zdravlja donio je sljedeće mjere:

1. Zatvaranje rada Ginekološko akušerskog odjeljenja sa porodilištem i odsjeka Neonatologije na dječijem odjeljenju;

2. Razriješenje dužnosti načelnika Ginekologije i akušerstva dr Zvonka Puletića, načelnice pedijatrijskog odjeljanja sa Neonatologije dr Hake Tahirović i glavne sestre Ginekološko-akušerskog odjeljenja sa Neonatologijom;

3. Uspostavljanje kontakta sa direktorom Opšte bolnice u Beranama kako bi bilo obezbijeđeno da svi kapaciteti te bolnice budu na raspologanje građankama Bijelog Polja.