19. septembar – Mentalne bolesti u porastu – Makedonija

0
288

Broj pacijenata sa mentalnim poremećajima u Makedoniji je u stalnom porastu. Na vrhu liste bolesti nalazi se depresija, a godišnje se ambulatno pregleda 15.000 bolesnika. I poremećaji kod dece su takođe u porastu. – Trenutno, korišćenje novih ljekova nije dostupno. Postoji samo jedan lijek iz nove generacije koju koristimo a još jedan lijek čeka na odobrenje Fonda za zdravstveno osiguranje – rekao je dr Stojan Barjaktarov, direktor Univerzitetske psihijatrijske klinike u Skoplju. On ističe da uspijevaju da prihvate sve pacijente, ali im nedostaje osoblje. Očekuje se da se situacija poboljša sa otvaranjem centara kojih trenutno ima šest, a trebalo bi da se na svakih 100.000 stanovnika otvori jedan.

Podaci pokazuju da u svijetu više od 450 miliona ljudi pati od mentalnih poremećaja. SZO procjenjuje da oko 151 miliona ljudi pati od depresije, 26 miliona šizofrenije i 125 miliona pacijenata su sa poremećajima vezanim za alkohol.