21. novembar – POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI CALIMS-A SA AGENCIJOM ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA KOSOVA

0
342

U posjeti CALIMS boravili su predstavnici Agencije za ljekove i medicinska sredstva Kosova. Tom prilikom su direktori ovih institucija, Milorad Drljević i Arianit Jakupi, potpisali Protokol o saradnji.

Cilj potpisivanja ovog dokumenta je uspostavljanje međusobne saradnje u oblasti kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova i medicinskih sredstava, čime će se zasigurno doprinijeti unapređenju javnog zdravlja. Saradnja će se odvijati kroz razmjenu informacija i znanja iz pomenutih oblasti, što će za rezultat imati uspješnije realizovanje poslova i povjerenih zadataka.