21. septembar – ODRŽANA DRUGA MEĐUNARODNA FARMACEUTSKA KONFERENCIJA

0
302

PRIZREN – Od 19-21. maja održana je Međunarodna farmaceutska konferencija pod nazivom „Savremeni razvoj farmacije“ u Prizrenu, a pod pokroviteljstvom EUFEPS-a i Ministarstva zdravstva Republike Kosovo. Organizatori ovog događaja bili su: Institut za farmaceutska istraživanja i razvoj, Fakultet farmacije Tirana, Agencija za lijekove i medicinske proizvode u Prištini i Farmaceutsko društvo Kosova.