22-29. novembar – OBILJEŽENA PRVA EVROSPKA i NEDJELJA HIV TESTIRANJA

0
373

Prva Evropska nedjelja HIV testiranja obilježena je od 22. do 29. novembra sa ciljem da se poveća svijest o prednostima ranog savjetovanja i testiranja na HIV i podstakne veći broj testiranja na HIV, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Institut i savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjeto­vanje i testiranje na HIV, koja se nalaze u okviru domova zdravlja, zajedno sa ostatkom Evrope učestvuju u Evropskoj nedjelji testiranja na HIV, koja se obilježava pod parolom „Razgovaraj 0 HIV-u, testiraj se na HIV”.

U Crnoj Gori Nedjelju testiranja obilježile su aktivnosti dobrovoljnog i povjerljivog savjetovanja (prije i poslije testa) u Institutu za javno zdravlje u Podgorici i domovima zdravlja Herceg Novi, Bar, Kotor, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane i Nikšić. Testiranje se sprovodi brzim testovima, a klijenti, pored mogu­ćnosti da sazna HIV status, dobija i savjete o promjeni rizičnog ponašanja. Osobama kojima je dijagnostifikovana HIV infekcija obezbijeđuje se upućivanje na dalju kontrolu i liječenje. Testiranje se sprovodi u okviru radnog vremena savjetovališta za HIV, a svakom klijentu tokom Nedjelje aktivnosti ponuđen je kondom i lubrikant.

– Nedjelja testiranja je namijenjena populacijama pod povećanim rizikom od HIV-a (ali nije samo ograničena na njih). Ove populacione grupe sačinjavaju gay muškarci i muškarci koji imaju seks sa muškarcima (MSM), migranti (lica koja dolaze iz zemalja sa visokom prevalencom HIV infekcije), mobilne popu­lacije, seksualne radnice i njihovi klijenti, zatvorenici i injekcioni korisnici droga – saopšteno je iz Instituta.

Evropska nedjelja testiranja na HIV je podržana od 19 internacionalnih organizacija i institucija uključujući EU i UNAIDS, a oko 400 organizacija i institucija širom Evrope se prijavilo da budu domaćini aktivnostima koje će povećati svijest o prednostima testiranja, što je po prvi put ujedinilo Evropu u testiranju na HIV.

– Ljudi imaju pravo da znaju svoj HIV status. To je osnovno načelo koje omogućava i osnažuje osobe da imaju pristup HIV testiranju bez straha od stigme, diskriminacije i/ili kriminalizacije – objasnili su u Institutu za javno zdravlje.

Podaci su zabrinjavajući jer pokazuju da od 2,3 miliona osoba koji žive sa HIV-om u Evropi, čak 30-50 odsto nije svjesno , da ima HIV infekciju, te da je 50 odsto onih koji imaju HIV otkrilo infekciju u kasnoj fazi. Pored ohrabrivanja pojedinca da zatraži test na HIV, nedjelja testiranja, kako su saopštili, ima za cilj da inspiriše i podstakne zdravstvene radnike da ponude HIV test kada se to od njih zatraži (na zahtjev pacijenta) i kada je to potrebno.