24. septembar – INICIRANA PREKODRINSKA SARADNJA U CILJU OSTVARENJA BOLJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

0
333

Beograd – Na sastanku ministara zdravlja Srbije i Repub­like Srpske, prof. dr Slavice Đukić-Dejanović i dr Dragana Bogdanića, dogovoreno je da će do kraja godine biti konkretizovana prekodrinska saradnja, u cilju bolje zdravstvene zaštite pacije­nata u pograničnom području. Saradnja će prvo biti realizovana u Ljuboviji, gde je do kraja godine planirano da se otvori centar za dijalizu. Tu će i pacijenti iz Republike Srpske imati priliku da se liječe, kazala je Đukić-Dejanović. Ministar zdravlja i socijalne zaštite iz susjedne republike naglasio je da je dogovoreno da direk­tori fondova zdravstvenog osiguranja do kraja godine konkretizuju saradnju koja podrazumijeva da se pacijenti u pograničnom dijelu, sa lijeve i desne obale Drine, liječe u najbližim zdravstvenim ustanovama, na bazi reciprociteta. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije prof. dr Momčilo Babić rekao je, kako se navodi u Saopštenju Ministarstva zdravlja, da će ubuduće nastojati da se harmonizuje dalji razvoj dva sistema zdravstvenog osiguranja, kao i da će se raditi na ujednačavanju cijena zdravstvenih usluga.