region februar 2019

25. februar – Zubarka HIV pozitivnom pacijentu mora da plati odštetu – Slovenija

/Objavio / 0