25. februar – Zubarka HIV pozitivnom pacijentu mora da plati odštetu – Slovenija

0
305

Slovenska stomatološkinja odbila je da primi pacijenta koji joj je priznao da se liječi od infekcije HIV-om, nakon čega mu je morala platiti 2700 eura odštete zbog diskriminacije poslije pravsnažne presude višeg suda u Mariboru, prve takve u Sloveniji.
Takva je presuda od velike važnosti za kreiranje buduće sudske prakse: prvi je put osuđen zdravstveni radnik koji je diskriminisao pacijenta zbog zaraze HIV-om, kazao je advokat pacijenta Jani Toplak, dodavši kako je njegova stranka postupkom doktorke bila dvostruko pogođena, najprije jer je morala da trpi zubobolju, a onda i zbog očite diskriminacije jer ima HIV.
Muškarac se u ordinaciju osuđene javio s jakom zuboboljom 2016. godine, priznavši pri tom da ima HIV virus, ali je istakao da je infekcija pod kontrolom i da je mogućnost da nekog zato zarazi minimalna. Ona ga je nakon toga poslala na slikanje zubala, ali je odbila da ga primi kad se nakon toga javio s rentgenskim snimkom u dogovorenom terminu.