25. jun – Informaciono-komunikacione tehnologije dale veliki doprinos u borbi protiv pandemije

0
38

– Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) su pružile nemjerljiv, gotovo presudan doprinos u borbi protiv COVID pandemije, dok je, s druge strane, COVID pandemija dodatno ubrzala razvoj ICT-a. To je bio zaključak postkonferencijskog IT panela ICT i COVID interakcija, koji je otvorio vršilac funkcije rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović, na Žabljaku (Dobrom dolu). 

Organizator konferencije prof. dr Božo Krstajić kazao je da je na panelu zaključeno da je COVID pandemija, uz sve negativnosti, pozitivno uticala na ICT sektor, rapidno ubrzala njegov razvoj i “otkrila” (ili potvrdila) populaciji koliki je potencijal i kolika je važnost ovog sektora.

– Svi parametri poslovanja ICT kompanija i kvantifikatori telekomunikacionih usluga pokazuju značajan porast tokom 2020. godine. Sa druge strane, borba protiv Corona virusa je bila dominantno bazirana na ICT uslugama i infrastrukturi, posebno sa aspekta edukacije građanstva i opsluživanja ogromnog broja inficiranih. Dakle, ICT resursi su bili na takvom nivou razvoja i spremnosti da odgovore na pravi način u delikatnom momentu – prenio je prof. Krstajić impresije sa panela.

Ipak, dodao je on, učesnici su se složili da je ovo tek početak analize, a i borba sa Corona virusom još nije završena, pa će biti prostora za nova istraživanja i nove naučne spoznaje. Učesnici su na multidisciplinaran način razmatrali pitanje uticaja COVID pandemije na razvoj ICT-a, kao i doprinos ICT-a u toku COVID pandemije.

– Ovaj panel je održan u okviru aktivnosti XXV naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije – Sadašnjost i budućnost, u inspirativnom ambijentu prirodnog amfiteatra Šarban glavice u Dobrom dolu – prenio je utiske prof. Krstajić.

Učesnici ovog skupa su bili predstavnici: Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta Donja Gorica, Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost CG, Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Srbije, Privredne komore Crne Gore, Agencije menadžera Crne Gore, Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore, Telenora, Crnogorskog telekoma, Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Elektroprivrede Crne Gore, Čikoma doo iz Podgorice i FIN-ING-a doo iz Podgorice.