26. – 29. maj – 65. simpozijum SFUS – Srbija

0
327

Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS) organizovao je 65 simpozijum na Kopaoniku. Kursevi su se održavali u kongresnoj sali hotela Grand. Simpozijum je organizovan u cilju unapređenja struke i stručnog usavršavanja farmaceuta. Prvi kurs je održan pod temom Primena ljekova u trudnoći i tokom dojenja, a drugi Savremeno liječenje osteoartritisa.

Ciljevi prvog kursa su bili upoznavanje sa problemima patološke trudnoće, upoznavanje sa specifičnim razlikama u farmakokinetičkim procesima u toku trudnoće, upoznavanje sa farmakoterapijom hipertenzije u trudnoći i tokom perida dojenja, upoznavanje sa farmakoterapijom dijabetesa i bolesti štitaste žlijezde u trudnoći i tokom perioda dojenja, upoznavanje sa bezbjednom primjenom biljnih ljekovitih proizvoda u trudnoći i tokom perioda dojenja i upoznavanje sa značajem pravilne ishrane i suplementacije u trudnoći i periodu dojenja.

Ciljevi drugog kursa su bili upoznavanje sa patogenezom i kliničkom slikom osteoartritisa, pregled savremene terapije osteoartritisa, upoznavanje sa biljnim ljekovitim proizvodima za ublažavanje bola kao simptoma kod osteoartritisa, upoznavanje sa načinom ishrane i mogućim dijetetskim suplementima u prevenciji osteoartritisa, predstavljanje farmaceutskih oblika nesteroidnih antiinflamatornih ljekova sa unaprijeđenom efikasnošću i bezbjednošću, koji se primjenjuju u terapiji osteoartritisa i upoznavanje sa konceptom pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite kod pacijenata sa osteoartritisom