26. februar – Multidisciplinarni pristup u unapređenju oralnog zdravlja – Hrvatska

0
291

Stručni sastanak Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja, koji su organizirali Hrvatski zavod za javno zdravlje i Ministarstvo zdravlja održan je u Osijeku. Sastanak je bio usmjeren javnozdravstvenim aspektima unapređenja oralnog zdravlja, ulozi primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, te multidisciplinarnom pristupu. Uz stručne teme o matičnim ćelijama, predavanju o projektu promocije oralnog zdravlja za slijepe i slabovidne osobe te predavanju o obrazovanju, edukaciji i inovativnostima iz područja dentalne medicine prezentovan je i program Zubna putovnica.