27. decembar – SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

0
356

Predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Predrag Mitrović, ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje dr sci Kenan Hrapović i pred­stavnici privatnih zdravstvenih ustanova, razgovarali su o saradnji javnog i privatnog sektora u oblasti zdravstva, Zakonu o zdravst­venoj zaštiti, kao i o tretmanu privatnih zdravstvenih ustanova u odnosu na javne.

Razgovarajući o mogućnostima unapređenja saradnje Ministarstva zdravlja i UPCG, učesnici sastanka konstatovali su da su privatne zdravstvene ustanove konstruktivan, kvalitetan partner resornom ministarstvu i Vladi u borbi protiv sive eko­nomije, a time i ukupnom procesu unapređenja zdravstvenog sistema koji je u službi građana. Predstavnici privrede ukazali su na potrebu unapređenja položaja privatnih zdravstvenih ustanova koje su van Mreže u odnosu na one unutar nje. U tom smislu, a vodeći se do sada iskazanim interesima pacijenata, istakli su da umrežene zdravstvene ustanove ne treba odvajati od onih koje to nijesu.

Predstavnici Ministarstva zdravlja su ukazali da odredbe 0 Mreži zdravstvenih ustanova i dopunskom radu ne treba posma­trati kao barijeru. Odredbe su, kako su rekli, rezultat nastojanja da se kvalitetna zdravstvena usluga približi pacijentu u skladu sa reformskim ciljem – pacijent u centru sistema. Ukazali su da i ostala zakonska rješenja treba posmatrati kao nastavak započete reforme koji podržava koncept izabranog doktora.

Dogovoreno je da do 15. februara UPCG dostavi Mini­starstvu zdravlja pregled najčešćih problema koji su predstavnici privatnih zdravstvenih ustanova prepoznali u svojoj poslovnoj praksi, uz predloge za njihovo eliminisanje. Tim povodom, najav­ljeno je formiranje radnog tima koji će činiti po dva predstavnika UPCG, Ministarstva zdravlja i Fonda.