28. januar – Novi soj koronavirusa još nije potvrđen u Crnoj Gori

0
104

Novi soj koronavirusa još nije potvrđen u Crnoj Gori, kazali su iz Instituta za javno zdravlje.

– Kao što je ranije u više navrta saopšteno, Odjeljenje za molekularnu dijagnostiku Instituta za javno zdravlje Crne Gore je kod određenog broja uzoraka uzetih od pacijenata inficiranih sa SARS-CoV-2 utvrdila postojanje sumnje na infekciju sojem virusa koji može imati izmijenjen (mutiran) S gen što se poklapa sa varijantama SARS-CoV-2 virusa koje među stručnom i laičkom javnošću izazivaju najveću zabrinutost posljednjih sedmica – piše u saopštenju.

Iz Instituta su kazali da su u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, uzorci briseva uzeti od ovih pacijenata su 22. januara poslati referentnoj laboratoriji bolnice Charite u Berlinu, kako bi se daljom analizom, koja podrazumijeva ispitivanje geteskog materijala virusa, ustanovilo da li među njima postoje slučajevi infekcije mutiranim sojevima SARS-CoV-2 virusa.