28. jul – Izrečene presude bjelopoljskim ljekarima

0
375

Ljekari bjelopoljske Opšte bolnice Tomislav Jeremić i Haka Tahirović osuđeni su na sedam mjeseci zatvora, a Zvonko Puletić i Jela Cimbaljević na šest mjeseci kućnog pritvora jer nijesu spriječili infekciju pet beba u novembru 2014. godine, kada je jedna beba preminula.
Sud ih je proglasio krivim za krivično djelo, teško djelo protiv zdravlja ljudi.
Istaknuto je da dr Jeremić, kao tadašnji direktor bolnice, nije postupio po Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti tako što u bolnici nije obrazovao tim za nadzor prevenciju u suzbijanje bolničkih infekcija.
U presudi je naglašeno da Jeremić, dr Tahirović i dr Puletić nijesu preduzeli odgovarajuće higijenske mjere na ginekološko-akušerskom odjeljenju i Odsjeku za neonatologiju i nijesu vršili redovnu kontrolu na tim odjeljenjima, niti su nalagali uzimanje briseva radi kontrole uređaja, opreme i sanitarnog materijala, kao ni sanitarnu kontrolu zaposlenih.
Ovo je prvostepena presuda, tako da osuđeni, i tužilaštvo imaju pravo da se žale Apelacinom sudu u roku od 15 dana nakon dobijanja presude.
Advokat oštećenih porodica Novak Ražnatović nakon izrečene presude kazao je da su punomoćnici oštećenih očekivali osuđujuću presudu, ali da nijesu zadovoljni njenom visinom. Smatraju da je previše blaga i da je trebalo da bude neuporedivo stroža. Na izrečenu kaznu reagovaće tužilac, jer on ima isključivo pravo žalbe a branioci će dati svoju sugestiju.