28. mart – SKUP O LIJEČENJUMETASTATSKOG KARCINOMA DOJKE

0
377

28-og marta, u Podgorici realizovano je stručno preda­vanje na temu „Mjesto nove terapije u liječenju metastatskog HR+ karcinoma dojke”. Prim. dr Jadranka Lakićević, govorila je o liječenju pacijentkinja sa metastatskim karcinomom dojke u Klinici za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore, a tema prim. dr Ljiljane Stamatović, sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, bila je „Kako odabrati pacijentkinju za novu terapiju”. Za organizaciju skupa bila je zadužena kompanija Novartis.