29. jul – Administrstivne prepreke ne smiju biti brana ostvarivanju zdravstvene zaštite izbjeglica iz Ukrajine

0
18

Zdravstveni sistem Crne Gore posvećeno vodi računa o zdravstvenoj zaštiti izbjeglica iz Ukrajine koje borave u našoj zemlji, a administrativne prepreke koje se povremeno javljaju kao izazov biće prevaziđene zajedničkim djelovanjem svih nadležnih institucija, saopšteno je nakon sastanka ministra zdravlja Dragoslava Šćekića i šefa Kancelarije Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Crnoj Gori (UNHCR) Žan Iva Bušardija.

Tokom susreta je pozdravljena istinska privrženost naše zemlje da pruži pomoć onima kojima je to najpotrebije u vremenima koja zahtijavaju zajedništvo i sinergiju svih činilaca društva.

Ministar je podsjetio da je odmah po izbijanju ratne krize u Ukrajini i dolaska prvih raseljenih lica, Vlada Crne Gore formirala Koordinaciono tijelo čiji je zadatak briga o licima sa ove teritorije, te da se kroz različite aktivnosti svako iz svoje oblasti i u okviru svojih resora sa posebnom pažnjom odnosi prema potrebama ukrajinskih izbjeglica. Takođe, za ove aktivnosti Vlada je opredijelila oko 2 miiona eura.

– Što se tiče zdravstvenog sistema, stojimo na raspolaganju sa svim resursima sa kojima raspolažemo. Ljude u nevolji, one koji su izgubili svoje domove, dočekaćemo kao pravi domaćini. Potrudićemo se i da svako raseljeno lice dobije zdravstvenu zaštitu, a prema podacima sa kojima raspolažemo, do sada nije bilo propusta u tom smislu.

Jasno je i da ćemo morati opredijeliti dodatna sredstva zbog priliva raseljejenih lica, ali u razgovoru sa ministrom finansija, dobio sam čvrsta uvjeravanja da će najavljeni rebalans budžeta tretirati i ovaj dio potreba – kazao je Šćekić.

Gospodin Bušardi je kazao da u Crnoj Gori trenutno boravi oko 10 000 izbjeglica iz Ukrajine te da se više od polovine njih prijavilo za sistem međunardone zaštite koji, između ostalog, podrazumijeva i pristup zdravstvenoj zaštiti.

On je upoznao ministra Šćekića sa povremenim izazovima administarstivne prirode sa kojima se suočavaju izbjegla lica i izarzio spremnost da zajedno doprinesu prevazilaženju istih.