avgust 2022

29. jul – Administrstivne prepreke ne smiju biti brana ostvarivanju zdravstvene zaštite izbjeglica iz Ukrajine

/Objavio / 0