29. mart – Ministarstvo zdravlja uputilo javni poziv

0
381

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, br. 41/18), ministarstvo zdravlja uputilo je javni poziv za predlaganje predstavnika za člana nevladine organizacije u random tijelu za praćenje implementacije strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa akcionim planom 2017 / 2021.
Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu je jedan. Za člana/icu Komisije jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.