maj 2023

30. april – Nijedna kategorija osoba s invaliditetom nema adekvatan pristup zdravstvenoj zaštiti

/Objavio / 0