02. decembar – Proaktivno djelovati protiv HIV-a

0
275

Epidemiološka situacija u Crnoj Gori, kada je riječ o HIV/AIDS-u, stabilna je i pod kontrolom, rekao je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i dodao da mora nastaviti prokativno da se djeluje.

On je, na otvaranju Nacionalne konferencije o HIV-u u Petrovcu, kazao da je obezbjeđivanje uslova da svi pacijenti, pa i inficirani HIV-om, imaju kvalitetnu, dostupnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu prioritetan zadatak Ministarstva zdravlja.

Ministar Hrapović je podsjetio da su nedavno predstavnici Global fonda ocijenili da je Crna Gora najbolji primjer na Balkanu i šire dobrog odgovora na HIV i odgovornog pristupa Vlade, a da aktivnosti i rezultati u toj oblasti državu stavljaju u lidersku poziciju u regionu po izuzetno dobrom samoodrživom odgovoru na HIV. Kako je naveo, stvaranje adekvatnog okruženja za sve osobe pogođene HIV infekcijom je prioritetna obaveza i uslovljena je predanom borbom protiv stigme i diskriminacije. On je podsjetio da je u tom cilju formirana Nacionalna komisija za HIV/AIDS, koju čine predstavnici vladinog i nevladinog sektora, usvojena Nacionalna strategija za period 2015-2020 godine. – U ovoj godini Vlada i Ministarstvo su obezbijedili 125 hiljada eura koje su već raspodijeljene u skladu sa pravilima i kriterijumima, kao i dodatnih oko 93 hiljade eura za čiju raspodjelu je raspisan javni konkurs – saopštio je ministar.

On je rekao da će naredne tri godine Vlada obezbijediti adekvatan novčani iznos za tu namjenu, a Global fond, prepoznavši zalaganje države, donirati bespovratni grant, u ukupnom iznosu od 556 hiljada eura. Kako je pojasnio Hrapović, novac će se koristiti za podršku održivosti preventivnih servisa u oblasti HIV/AIDS-a, u okviru nevladinog sektora.

Ministar je kazao da je država kroz novu Listu ljekova, obezbijedila savremenu antiretrovirusnu terapija, koja je na nivou zemalja EU.