07. jun – RADNIČKA MIGRACIJA U EU – REVIDIRANA ŠEMA PLAVE KARTE

0
290

Evropska komisija predstavila je revidiranu šemu plave karte koja omogućava visokokvalifikovanim radnicima da legalno migriraju u EU. Unija se suočava sa fenomenom ostarjele radne snage, te povećanjem nedostatka vještina u sektorima kao što su zdravstvo i informacione tehnologije.
– Moramo bolje da opremimo sisteme kako bismo odgovorili na zahtjeve tržišta rada i nedostatka vještina u budućnosti. Revidirana šema Plave karte će olakšati i učiniti atraktivnijim dolazak visokokvalifikovanih državljana trećih zemalja na rad u EU, čime će se ojačati naš ekonomski rast – izjavio je evropski komesar za migracije Dimitris Avramopulos.
U okviru ovog revidiranog projekta uspostaviće se šema kojom će se, pored ostalih mjera, unutar EU poboljšati mobilnost migranata. Plava karta EU je prvi put predstavljena u oktobru 2007. godine i daje pravo visokokvalifikovanim radnicima izvan bloka da žive i rade u 24 od 27 zemalja članica EU, osim Danske, Irske i Velike Britanije.