20. jun – ODRŽAN DRUGI SASTANAK MINISTARSTAVA ZDRAVLJA KINE I ZEMALJA EVROPE – Kina

0
353

Održan je drugi sastanak ministara zdravlja Narodne Republike Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (CEEC), koji je održan u Sudzou, Narodna Republika Kina. Ministarskom sastanku, organizovanom u okviru „16+1 mehanizma“, prisustvovali su ministri zdravlja i drugi predstavnici zdravstva Narodne Republike Kine, Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Česke Republike, Estonije, Mađarske, Letonije, Litvanije, Makedonije, Poljske, Rumunije, Slovačke i Slovenije.
Cilj ovog ministarskog sastanka bio je razvoj i unapređenje saradnje između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u oblasti zdravstva i organizovanje medicinske edukacije, kroz mogućnosti razmjene medicinskog kadra između zemalja „16+1 mehanizma“.
Ministri su se usaglasili da uspostavljanje Asocijacije za unapređenje u oblasti zdravlja između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, u skladu sa okvirom „16+1 mehanizmom saradnje“, ima za cilj nastavak izgradnje postojeće platforme saradnje u oblasti zdravlja i poboljšanje nivoa razmjene u oblasti svih aspekata zdravstvene politike. Sve države u okviru ovog mehanizma suočavaju se sa rješavanjem važnog zadatka, koji podrazumijeva izgradnju efikasnog, jednakog i visokokvalitetnog zdravstvenog sistema koji bi mogao da riješi sve više rastuće zdravstvene probleme stanovništva. Ministri zdravlja su, potvrđujući posvećenost saradnji, usvojili zajedničku izjavu Drugog satanka ministara zdravlja Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope.