07. oktobar – Bijela kuga sve više napreduje – Hvratska

0
106

Izvještaj Državnog zavoda za statistiku o procjenama i prirodnom kretanju stanovništva za 2019.  pokazuje prilično lošu sliku – u čak 409 gradova i opština broj stanovnika je u godinu dana smanjen, dok ih je u samo 139 povećan.

Pritom, prirodni priraštaj ne samo da je negativan, nego stanovništvo gube sve brže. Dok su 2010. na 1000 stanovnika gubili 2,0 ljudi, do 2019. pad je narastao do čak -3,9.