09. jun BORBA MAĐARSKE VLADE PROTIV ODLASKA LJEKARA – Mađarska

0
312

Mađarska Vlada je saopštila da će znatno povećati plate u zdravstvu, pošto se zemlja suočava sa masovnim odlaskom ljekara i zdravstvenih radnika u inostranstvo. Ljekari i farmaceuti će na jesen dobiti za u prosjeku 20% veće plate, a ostali zdravstveni radnici povećanje od 100 evra, s tim da im se plate udvostruče do 2019. Program povećanja plata u zdravstvu koštaće Mađarsku oko 320 miliona eura u periodu od dvije godine. Povećanje plata će za ljekare i farmaceute zavisno od specijalizacije i godina staža iznositi između 50.000 i 107.000 forinti bruto, odnosno od 160 do 345 eura.
Mađarski ministar zdravlja Zoltan Balog je rekao da je planirano povećanje i u 2017. godini, čime bi ukupan rast plata bio 40%.
Minimalna plata u zdravstvu u Mađarskoj je oko 340 evra.
Mađarska se suočava sa masovnim odlaskom ljekara i medicinskih sestara kojih svake godine po nekoliko stotina ode u bogate zemlje EU. U zapadnoj Evropi radi više hiljada mađarskih ljekara i medicinskih sestara koji u tim zemljama mogu da višetruko uvećaju prihode za četiri ili pet godina. Samo u Velikoj Britaniji radi 1.800 ljekara i znatno veći broj medicinskih sestara iz Mađarske.
Većina ljekara u Mađarskoj radi u javnom sektoru i njihove plate su u proteklih nekoliko godina samo simbolično povećavane.